Bàn giao, vận hành thêm 50 nhà vệ sinh công cộng

2018-07-13