Về chúng tôi

Tự hào là đối tác chiến lược của Vinasing, năm 2018 Cayman là đơn vị kí hợp đồng phân phối độc quyền hệ thống biển quảng cáo cầu bộ hành, cây lọc nước và nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội. Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện sứ mệnh mang những sản phẩm quảng cáo có giá trị đến gần hơn với những doanh nghiệp đang khát khao xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu một cách bền vững thông qua phương thức quảng cáo ngoài trời.
Tồn tại một cách bền vững với thời gian, đi qua nhiều thăng trầm và biến động của thời cuộc, 10 năm hiện hữu trên quảng cáo cầu bộ hành là khoảng thời gian đủ dài để các doanh nghiệp không ngừng tìm tòi phát triển, đổi mới sáng tạo, gia tăng lợi thế cạnh tranh, khẳng định bản lĩnh, uy tín thương hiệu trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế.